فهرست

صفحهٔ نخست
اخبار
دریافت پروژه
مستندات
همکاری
دربارهٔ پروژه

میزبان:

SourceForge.net Logo

قدرت گرفته از:

لوگوی پروژهٔ گنوPatent Free

مستندات

مستندات موجود:
  - کتابچه راهنما
   (ترجمه‌های دیگر: انگلیسی /اسپانیایی/چینی)

  - سوالات مکرر پرسیده شده
   (ترجمه‌های دیگر: انگلیسی)

  - چگونه یک ربات ساده بسازیم؟ (ویرایش ++C)
   (ترجمه‌های دیگر: انگلیسی)

  - چگونه یک ربات ساده بسازیم؟ (ویرایش پایتون)
   (ترجمه‌های دیگر: انگلیسی)

شما می‌توانید این مستندات را در بسته منتشر شده و یا به همراه کد منبع نیز دریافت کنید. برای دریافت بسته‌های منتشر شده به بخش دریافت پروژه مراجعه کنید.

[English/فارسی]